title
קיבוץ בארי

קיבוץ בארי הוא קיבוץ שיתופי בחבל אשכול בנגב המערבי הנקרא על שמו של ברל כצנלסון. הוא נוסד ב'נחביר' בשנת 1946 כאחד מישובי אחת עשרה הנקודות. לאחר מלחמת העצמאות עבר למקומו העכשווי כשלושה קילומטר מזרחה.
במשך יותר מששת עשורי שנות קיומו גדל והתבסס הקיבוץ והיום הוא הקיבוץ הגדול בנגב המערבי. השינויים שחלו בו הם בעלי אופי הדרגתי ומתון בהשפעת השינויים בארץ ובתנועה הקיבוצית. בעבר השתייך ל'קיבוץ המאוחד' וכיום לתק"ם.
כלכלת בארי מבוססת על מפעל הדפוס המתקדם, חקלאות ויזמויות. ענפי שירות שונים עונים על רוב צרכי המשק והחברים. הצמיחה הדמוגרפית רובה ככולה מקליטת בני קיבוץ לחברות.
חינוך הילדים בגילאים הצעירים במערכת הגיל הרך בבארי. הבוגרים מהם לומדים בבתי הספר 'ניצני אשכול' היסודי ו'נופי הבשור' התיכוני במועצת אשכול. בשעות אחה"צ פועלת בקיבוץ מערכת חינוך משלים.מוסדות קיבוציים מובהקים פעילים/ קיימים: אסיפה, קלפי, ועדות, חדר אוכל שיתופי, סידור רכב ממוחשב, חלוקת מצרכים חלקית בחופשי, יומון בארי, משק ילדים, נופש קיבוצי בלונה גל, חגי בר מצווה ומחזור.

מתקנים ומבנים ציבוריים: אמפיתיאטרון, בית העם, מזכירות, מחסן בגדים ומכבסה, אולם ספורט, גלריית אמנות, צריף נוסטלגיה, גן השישים, מגרשי משחקים, בריכה, כלבו, מרכולית, פאב, בית ספריות, בית כנסת.