title
ד"ר מרסל פרייליך


מרסל, שהחלה את דרכה בהוראת כימיה ופיזיקה בבית הספר בבארי וב'מעלה הבשור' באשכול היא בוגרת תואר ראשון ושני בכימיה מאוניברסיטת בן גוריון ובעלת תואר דוקטור Ph.D בהוראת המדעים ממכון ויצמן למדע, רחובות.
רכזה פרויקטים במכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע בתפקידים: פיתוח סביבת למידה מתוקשבת במדע וטכנולוגיה לחט"ב – מו"ט-טק.
פרויקט לעידוד לימודי הכימיה - "יש לנו כימיה" - בבתי"ס תיכוניים בכל הארץ בשיתוף כיל ומכון ויצמן למדע.
שותפה בפיתוח של "האתר הלימודי: "כימיה ותעשייה כימית בשירות האדם", המחלקה להוראת מדעים, מכון ויצמן למדע.
ראש התמחות מדעים במכללת קיי מרצה לכימיה וחברה בצוות "יוזמות חינוכיות מתוקשבות" (מיח"מ). הכנסו מכאן  לסרטון שהכינה למכללה בשיתוף עם חברת 'אנציקלופדית הלימודים' של ynet. 

במחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע חברה בצוות פיתוח וכתיבה של ספרי לימוד וסביבת למידה מתוקשבת של סדרת מטמו"ן חדש - מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים.


ספרי לימוד שכתבה

בשותפות עם ד"ר זהבה שרץ כתבה את: 
"מסע אל היסודות", "מסע אל התרכובות", בספר "חוקרים חומר ואנרגיה ב'" לכיתה ח'.
"כימיה בסביבת חיים" בספר "חוקרים חומרי חיים" לכיתה ט'.
כהשלמה לספרים אלה כתבה מדריכים למורה, ופיתחה פעילויות מגוונות לסביבה לימודית אינטראקטיבית ומתוקשבת המלווה את ספרי הלימוד.

  
תאריך פרסום
5/4/2015