title
שעות פתיחה
  מוסד יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' יום שבת  
תיקוני אופנייים
סגור
סגור
סגור
סגור
סגור
סגור
08.00-12.00
 
רכב בריאות
07.30-11.30 
16.00-18.45
יציאה מח"א
מקומות בתיאום עם המרפאה
07.30-11.30 
16.00-18.45
יציאה מח"א
מקומות בתיאום עם המרפאה
07.30-11.30 
16.00-18.45
יציאה מח"א
מקומות בתיאום עם המרפאה
07.30-11.30 
16.00-18.45
יציאה מח"א
מקומות בתיאום עם המרפאה
07.30-11.30 
16.00-18.45
יציאה מח"א
מקומות בתיאום עם המרפאה
אין

 
נשקיה
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
 
ביטוח בריאות
סגור
סגור
בתאום מראש בטלפון 8958/במייל bituach-briut@beeri.co.il
סגור
בתאום מראש בטלפון 8958/במייל bituach-briut@beeri.co.il
סגור
סגור
 
חדר הכושר
9:00-12:00

15:00-19:00

20:30-21:30 - חברים ונעורים

06:00-7:30
09:00-12:00

15:00-19:00

9:00-12:00
15:00-19:00

06:00-7:30
9:00-12:00

15:00-19:00

20:30-21:30 - חברים ונעורים

06:00-7:30

9:00-12:00

15:00-19:00


10:30-12:00

16:00-18:00

במהלך ספטמבר:
06:00-07:30
 
AYUNA
09:00-17:00
ניתן גם  לתאם פתיחה מעבר לשעות אלו  בטל: 054-6266216

09:00-17:00
ניתן גם  לתאם פתיחה מעבר לשעות אלו  בטל: 054-6266216

09:00-17:00
ניתן גם  לתאם פתיחה מעבר לשעות אלו  בטל: 054-6266216

09:00-17:00
ניתן גם  לתאם פתיחה מעבר לשעות אלו  בטל: 054-6266216

09:00-17:00
ניתן גם  לתאם פתיחה מעבר לשעות אלו  בטל: 054-6266216

10:00-13:00
ניתן גם  לתאם פתיחה מעבר לשעות אלו  בטל: 054-6266216

סגור
 
ספינינג
16:00-17:00- נעמי
19.00-20.00 סיימון
אין
16.00-17.00 סיימון
16:00-17:00- נעמי
18.00-19.00 סיימון
אין
אין
 
לה מדווש
סגור
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
07.00-14.00
סגור
 
מרפאה וטרינרית
09.00-09.30- חלוקת אוכל
קבלת קהל:  09:00-19:00  בתיאום בטלפון 054-7918410
קבלת קהל:  09:00-17:00  בתיאום בטלפון 054-7918410
09.00-09.30- חלוקת אוכל
קבלת קהל:  09:00-18:00  בתיאום בטלפון 054-7918410
סגור
קבלת קהל:  09:00-17:00  בתיאום בטלפון 054-7918410
09.00-09.30- חלוקת אוכל
קבלת קהל:  09:00-13:00  בתיאום בטלפון 054-7918410
טיפולי חירום- בתיאום עם אלי- 8410
 
שי לי
פתיחה בתיאום עם רותי אפרת (8363) או נטע (8156)
פתיחה בתיאום עם רותי אפרת (8363) או נטע (8156)
11:30-12:00
פתיחה בתיאום עם רותי אפרת (8363) או נטע (8156)
11:30-12:00
19:00-18:00
11.00-12.00

12:00-13:30
 
נוסטלגיה
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
סמדר ברמק 8231
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
סמדר ברמק 8231
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
סמדר ברמק 8231
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
סמדר ברמק 8231
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
סמדר ברמק 8231
 
חנות יד שניה
18:00-19:00

סגור
סגור
18.00-19.00
סגור
סגור
 
גלריה
סגור
סגור
סגור
09:00-13:00
16:00-20:00
09:00-13:00

10:00-14:00
 
ספרית חברים/ ילדים
מבוגרים: 08:00-18:00
ילדים: 16:00-18:00
מבוגרים: 08:00-17:30
ילדים: סגור
מבוגרים: 08:00-18:00
ילדים: 16:00-18:00
מבוגרים: 08:00-17:30
ילדים: סגור
מבוגרים: 08:00-17:30
ילדים: 16:00-17:30
סגור
סגור
 
מכבסה
כל היממה
כל היממה
כל היממה
מ-14.00
כל היממה
כל היממה
כל היממה
 
מספרה
ברית איינשטיין
בתאום מראש 054-7915867
08:00 - 18:00
בתאום מול איתי שאבי
054-4449575
16:00-20:00
בתאום מול איתי שאבי
054-4449575
9:00-20:00
בתאום מול איתי שאבי
054-4449575
9:00-15:00
בתאום מול איתי שאבי
054-4449575
סגור
 
מועדון
18:30-21.00
סגור
18:30-21.00
סגור
18:30-21.00
18:30-21.00
11.30-14.00
 
פאב
סגור
סגור
21:30-24:00
סגור
סגור
22.00-עד הסוף
סגור
 
חדר אוכל
בוקר- 06:45-09:15
צהריים- 11:30-13:00
ערב- 18:00-20:00
בוקר- 06:45-09:15
צהריים- 11:30-13:00
ערב- 18:00-20:00
בוקר- 06:45-09:15
צהריים- 11:30-13:00
ערב- 18:00-20:00
בוקר- 06:45-09:15
צהריים- 11:30-13:00
ערב- 18:00-20:00
בוקר- 06:45-09:15
צהריים- 11:30-13:00
ערב- 18:00-20:00
בוקר- 06:45-09:15
צהריים- 11:30-13:00
ערב- 18:00-20:00
בוקר- 06:45-09:30
צהריים- 11:00-13:00
ערב-  סגור
 
בריכה
07:00-06:00- שחייה מוקדמת
09:00-12:30- לכלל הציבור
15:00-19:30- לכלל הציבור
18:30-19:30- חצי בריכה לשחיינים, חצי לכלל הציבור07:00-06:00- שחייה מוקדמת
09:00-12:30- לכלל הציבור
15:00-19:30- לכלל הציבור
18:30-19:30- חצי בריכה לשחיינים, חצי לכלל הציבור

09:30-12:30- לכלל הציבור
15:00-19:00- לכלל הציבור
18:30-19:30- חצי בריכה לשחיינים, חצי לכלל הציבור

07:00-06:00- שחייה מוקדמת
09:00-12:30- לכלל הציבור
15:00-18:30- לכלל הציבור
18:30-19:30- חצי בריכה לשחיינים, חצי לכלל הציבור

07:00-06:00- שחייה מוקדמת
09:00-12:30- לכלל הציבור
15:00-19:30- לכלל הציבור
18:30-19:30- חצי בריכה לשחיינים, חצי לכלל הציבור

09:00-10:00 לשחיינים בלבד
12:30- 10:00 לכלל הציבור
12:30-13:30- הפסקה
18:00- 13:30 לכלל הציבור08:00-10:00- לשחיינים בלבד
10:00-18:00 לכלל הציבור


 
טלפונים ניידים
בתאום טלפוני
בתאום טלפוני
בתאום טלפוני
בתאום טלפוני
בתאום טלפוני


 
גזברות
15.00-17.00


08.00-10.00
08.00-10.00


 
מחסן בגדים
07.00-17.00
07.00-19.00

07.00-17.00
07.00-19.00

07.00-19.00

07.00-14.00
12.30-13.30
 
קניון
09.00-12.00
13.00-15.00
09.00-12.00
13.00-14.00
18:00-19:00
09.00-12.00
13.00-15.00
10:00-12:00
09.00-12.00
13.00-15.00
18.00-19.00
09.00-12.00
12.30-14.00
11.30-14.00
 
מרפאת שיניים
07:30-13:30  ד"ר קלמן
08.30-15.00 - קבלת קהל (מיכל)
15.00-21.00- ד"ר קלמן
08:30-18:30 - שיננית
08:30-15:00 - קבלת קהל (מיכל)
פעם בשבועיים-ד"ר הרוש
08.30-15.00 - קבלת קהל (מיכל)
פעם בשבועיים-רופאת ילדים
07:30-13:30  ד"ר קלמן
08:30-15:00 - קבלת קהל (מיכל)

סגור
סגור
 
מרפאה
07.00-08.00
10.00-15.00

07.00-08.00
10.00-15.00
07.00-08.00
10.00-15.00
07.00-08.00
10.00-14.00
07.00-08.00
10.00-15.00

07:00-08:00
09:00-12:45

סגור
 
מרכולית 054-9751333
06.45-14.00
17.00-19.45
06.45-14.00
17.00-19.45
06.45-14.00
17.00-19.45
06.45-14.00
17.00-19.45
06.45-14.00
17.00-19.45
06.45-14.00

סגור
 
כל-בו
07:30-14:00
17:00-19:45
07:30-14:00
17:00-19:45
07:30-14:00
17:00-19:45
07.30-14.00
17.00-19.45
07.30-14.00
17.00-19.45
07:30-14:00

13:00-14:00