title
יחיאל שמי בבארי | 3 פסלים - 30 שנה
התערוכה- מחווה לזכרו של הפסל יחיאל שמי מקיבוץ כברי שנפטר בשנת 2003.
יחיאל שמי, מחשובי הפסלים והציירים בארץ, זוכה פרס ישראל לפיסול, נמנה עם אמני קבוצת "אופקים חדשים"(1952-1963), ידוע בשפת הפיסול המופשט שלו בברזל ובעץ, שהוא נהג להגדירו כ"פיסול נטו", פיסול שאינו מספר סיפור פיגורטיבי אלא מתמודד בבעיות של צורה וכובד, יחסים, מתחים, איזון והפרתו וכל מה שדוחה סנטימנטליות. פעילותו האמנותית של שמי נפרשת על פני תקופה של למעלה משישים שנה, בה יצר פסלים ציבוריים שהוצבו במקומות מרכזיים בארץ.
התערוכה בבארי מתמקדת בסיפור הקמתם של שלושה פסלים של שמי ברחבת הגרנוליט בקיבוץ בארי בשנת 1984, פסלים מקורות עץ החבוקות בברזל. פסל אחד עומד ניצב, פתוח כספר, שני שוכב מאוזן ומשמש את ילדי בארי שנהנים לטפס עליו ולהתגלש ממנו, והשלישי ניצב בזווית אלכסונית כשרגל שנייה תומכת בו. את הפסלים הקימו ובנו קבוצת בני י"ב כ"מתנה למשק" במסגריית הקיבוץ בליווי מדריכיהם הראל יצחקי ואמנון חוטר ישי. היוזמה להבאת הפסלים ולהקמתם בבארי הייתה של הראל יצחקי, שעבד כאסיסטנט אצל שמי אחרי הצבא והכירו מקרוב. הבחור הצעיר הצליח לשכנע קיבוץ שלם בערך המוסף של הבאת פסלים לחצר הקיבוץ, דבר שעלה בזמנו כסף רב ולא היה עניין של מה בכך, והפרויקט יצא לדרך. עד היום ניצבים שלושת הפסלים ברחבה המרכזית של חדר האכילה, ורבים מבני הקיבוץ שגדלו בצילם אינם מכירים את סיפור הקמתם, לא יודעים מי הוא יחיאל שמי הפסל, ואולי אף לא מבדילים בינם לבין מתקני השעשועים הניצבים בסמוך... וזו ההזדמנות לרענן את זיכרונם.
בגלריה יוצגו פסלי עץ וברזל המשקפים את יצירתו הבשלה של שמי, המקבילה לתקופת הפסלים בבארי ומאוחרת יותר, וכן ציורי שמן וזפת על יוטה שנותנים הד ליצירתו הפיסולית. בחדר ההקרנה יוצג וידיאו שצולם במיוחד לכבוד התערוכה (צילום ועריכה: ערן אבני), שמביא את סיפור הפסלים בבארי, על רקע השקפת עולמו הפיסולית של שמי וציטוטים מאמירותיו וראיונות עימו לאורך השנים.

שיח גלריה בנוכחות משפחת האמן יתקיים בשבת ה-10.10 בשעה 13:00עם סגירת התערוכה.
זיוה ילין- אוצרת הגלריה בבארי
סופי ברזון-מקאי- עוזרת אוצרת ומפיקה

תאריך פרסום
17/9/2015
גלריית תמונות