title
ארגזים


קטע תיאטרלי שהוצג  ב2013 במסגרת 'רוח מקומית 4' במועצת אשכול

נשומה היא קורבן של משבר אמצע החיים, עבודה משעממת במפעל הארגזים ופרודה מבן זוגה. תוך שימוש באויביה, הארגזים, היא מנסה להפוך את חייה על פיהם.

משחק: דני דניאל
כתיבה ובימוי: דונדי שוורץ
תאריך פרסום
24/9/2015