title
גלריית צילומים- תכנון והקמת פסלי יחיאל שמי בבאריבמקביל לתערוכה המעניינת בגלריה שמסבירה יפה את הרקע לפסליו של יחיאל שמי שהשתרשו בקרבנו 
( בגרנוליט, לא פשוט!). קבלו גלריה המציגה את ההכנה להם ואת הקמתם משנות השמונים.
כרגיל בענייני נוסטלגיה - כל המופיעים בתמונות יפים וצעירים. הם השתנו קצת מאז ויחיאל שמי כבר
לא אתנו, הפסלים נותרו בני בלי גיל. 
צילום: דונדי שוורץ?
תאריך פרסום
8/10/2015
גלריית תמונות