title
ואלה שמות 2012

 
מילים: שחר צמח; שירה: ירון שזר; הקלטה ומיקס: חגי הקר ואסף וייס; עריכה: יובל הרן.
נכתב על-פי "ואלה שמות" של איינשטיין/מוהר/רכטר (1990). על ההשראה, להם נתונה תודתנו...
תאריך פרסום
17/11/2015