קבצים

http://old-beeri.webaxy.com/media/sal/pages_media/7636/f5_%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%99%20-%20%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20170914%20_1_.pdf