title
תערוכתן של אמניות "סטודיו משלך"| רעידות משנה - Aftershock

התערוכה עוסקת בהתנתקות ומשווה אותה לרעידת אדמה, שרעידות המשנה שבאות בעקבותיה מסוכנות ביותר, בלתי צפויות וחזקות וביכולתן להגדיל את הנזק לו גרמה רעידת האדמה הראשית. מבנים שזועזעו ברעידת האדמה המרכזית עלולים לקרוס כתוצאה מהרעידה העוקבת. רעידות המשנה עשויות להיות בעוצמה גבוהה ולהימשך חודשים ואף שנים רבות.
באופן דומה קשה לאמוד את גודלו של השבר בציונות הדתית, אם במעגל הראשוני של המפונים שמפעל חייהם נהרס ואם במעגלים רחוקים יותר: באיבוד הלגיטימציה מהממסד הפוליטי ששלח אותם להתיישב, באכזבה מהצבא ומאזלת היד של העם, מתחושת הבדידות וההתנכרות הציבורית, שמלווה אותן מאז ועד היום.
רוב האמניות המשתייכות לקבוצת "סטודיו משלך" בירושלים, היו בתקופת ההתנתקות נערות בשנות העשרים המוקדמות לחייהן. הן חוו, כמו מרבית הנוער הציוני דתי, את הטראומה של ההתנתקות כמשבר זהות וכקריסתו של עולם משמעות שלם.
התערוכה פורשת את נקודות הראות האישית של כל אחת מהאמניות מהמקום בו היא נמצאת היום. נקודת המבט עשויה להיות חברתית-פוליטית או פרטית ואישית. התערוכה שמה דגש על הזמן שחלף מאז האירוע הגדול, על ה"אחרי", על ה"פוסט", לצד ההווה, הנוכח, והדרך שעשו מאז ועד היום. לרגל התערוכה יצא קטלוג. ניתן יהיה לקבלו בגלריה.


פתיחה ושיח גלריה ביום חמישי 14.1
שיח גלריה : בנוכחות האמניות, המלוות של הקבוצה והאוצרות ב-17:30
פתיחה חגיגית: ברחבת הגלריה בבארי  מ- 19:00.
מופע מרכזי: האחיות ג'משיד , מופע פתיחה: אורי רונן.
הציבור מוזמן לבר קפה, דוכני מזון ושתייה, מרק חם ובירה מהחבית.
התערוכה תוצג עד ה- 6.2.2016 . 

זיוה ילין- אוצרת ראשית ומנהל הגלריה
סופי ברזון מקאי- אוצרת משנה ומפיקה
תאריך פרסום
11/1/2016
גלריית תמונות