קבצים

http://old-beeri.webaxy.com/media/sal/pages_media/8196/f5_%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%94%2029.2.16%20(1).pdf