קבצים

http://old-beeri.webaxy.com/media/sal/pages_media/8438/f5_%E2%95%AB%D7%A0%E2%95%AB%D7%A9%E2%95%AB%C6%92%20%E2%95%AB%D7%A3%E2%95%AB%D7%A9%E2%95%AB%C6%92%20%E2%95%AB%D7%A5%E2%95%AB%D7%A0%E2%95%AB%D7%A9%E2%95%AB%C6%92%20%E2%95%AB%D7%A3%E2%95%AB%D7%A9%E2%95%AB%D7%A9%E2%95%AB%C6%92.pdf