קבצים

http://old-beeri.webaxy.com/media/sal/pages_media/8440/f5_%E2%95%AB%D7%A4%E2%95%AB%E2%82%A7%E2%95%AB%D7%A5%E2%95%AB%C6%92%20%E2%95%AB%C2%AA%E2%95%AB%D7%A1%E2%95%AB%C3%B3%E2%95%AB%D7%A9%E2%95%AB%C2%A5%20%E2%95%AB%E2%8C%90%E2%95%AB%C2%A3%20%E2%95%AB%D7%A0%E2%95%AB%D7%A3%E2%95%AB%D7%A5%E2%95%AB%C2%A5.pdf