קבצים

http://www.gallerybeeri.co.il/exhibition/%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%A4%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%99-2-7-2016-10-6