title
פסטיבל או פסטיגל?
ניהול פסטיבל הילדים הוא עניין רציני ביותר אצלנו.  פה לא מחכים לפסטיגל או לשום הופעה מסחרית אחרת אלא מעלים  בחג הפסטיגלים  חגיגה משלנו באדיבות כרמית,
מופע תוצרת בית שעקב הביקוש הרב עולה בשתי הצגות, עושה כיף לקהל וזוכה לפרגון גדול.  גלריית תמונות הפסטיגל צולמה באדיבות עופר בתנאי תאורה חשוכים במקצת , ואם כבר מדברים על חושך בחג האור לא נשכח את הפסקת האש שהתקבלה בהרבה מאורות סלולריים. 
ילדים אין- בגלל מגבלות אינטרנטיות. אבל שמייח- יש ועוד איך

תאריך פרסום
28/12/2014
גלריית תמונות