title
גלריית תמונות העומרפעם היתה פה מסורת לצאת לשדות בערב החג או בשבת למחרתו לאחד השדות הסמוכים לבארי.
הכרזות הסוציאליסטיות אף פעם לא נראו כל כך טוב כמו מעל שדות החיטה המוריקים מצהיבים
ולפעמים הדרך בכלל היתה הסיפור. 
התגאינו בכלים החקלאיים שלנו, אימתניים יותר מאשר בכל טנק, דשים,קוצרים, וקוצצים ולא ויתרנו
לותיקים על קוצו של יוד. הם קצרו והעלמות אילמו, (יש קשר לשוני?)  המחוללות חוללו, השרים שרו
והמנחים הועלו אל אל באפרונים ( מנופים לקטיפת תפוזים שכמוהם אפשר למצוא אחד דומה בנוי)
לדרגת אלים.השתנו כמה דברים ובכל זאת, כמו בכל שנה  נזרוק את המודרניזם והפוסט הצידה לטובת טקס קיבוצי, הפעם  בשדה החיטה המרהיב ליד האמפי , ביום רביעי ה8.4 ב-17:00
ובינתיים קבלו גלריית תמונות ממסורת מפוארת ומקומית מאד.
תאריך פרסום
30/3/2015
גלריית תמונות