חברים נופלים הורים בנים/ילדים יצירת קשר חיפוש אתר בארי
לזכרם - אתר הנצחה של קיבוץ בארי
1926
פטירה 4/10/1948
1926
פטירה 22/12/1947
פטירה 15/2/1948
20/5/1935
פטירה 25/4/1961
1924
פטירה 15/7/1948
30/7/1952
פטירה 20/10/1973
3/1948
1/9/1958
פטירה 2/8/1977
13/8/1954
פטירה 19/10/1973
28/5/1945
פטירה 8/10/1973
פטירה 16/5/1948
25/12/1946
פטירה 27/8/1964
2/12/1935
פטירה 3/10/1982
8/5/1935
פטירה 22/11/1953