title
הנוסטלגיה והארכיון
'הנוסטלגיה'

הביקור בצריף 'הנוסטלגיה' הוא שאיפת אוויר קטנה של פעם, של צניעות כמעט נזירית בתוספת חיוך קטן. היא נחנכה בשנת 2001 ומבוססת על תערוכה מתמדת שהכינו אודי בר סיני ויגאל זורע לחגיגות שנות השלושים של בארי. התצוגה, שעשויה ברצף אסוציאטיבי בעיקרו וללא כיתובים, עוצבה ותוכננה על ידי רמי חרובי, זיוה ילין, דגן פלג וגיא ברוך.
'הנוסטלגיה' שוכנת במבנה שהורכב לצורך כיתה כוללת בשנות החמישים משני צריפים וחלל ביניהם שאוחדו תחת גג משופע. יד מתכננת בעלת דמיון הוסיפה בבנייתו חלונות משושים ועליית גג למרכז המבנה בחלקו הגבוה, והפכה אותו לצריף יחיד במינו. כחמש עשרה שנה שימש הצריף את ילדי הכיתות הצעירות. החל מכיתת 'אשל' הראשונה בבארי ועד כיתת 'שיטה', שיחקו הילדים בפינת המשחקים בעליית הגג, ישנו אכלו ולמדו בצריף. לאחר מכן הוא הוסב לחדר מלאכה וכיתות רבות למדו בו נגרות, תפירה ועבודת יד.
תערוכת 'הנוסטלגיה' משמרת את אווירת הכיתה הכוללת וימים עברו ומעבירה את הוויתם דרך פיסות חיים- קומקומי הפח, רדיו העץ עם כיסוי הבד, ועוד ועוד. תמונות שחור לבן שהוגדלו ומשקפות את אווירת פעם תלויות בין המוצגים על הקירות. בכיתת הלימוד מסודרים כיסאות ושולחנות קטנים ועל קירותיה צילומי כל המחזורים בבארי.
המבקרים משלימים את התמונה כל אחד בדרכו, הזיכרונות מתעוררים באלו שחיו את הימים ההם, ואחרים מגלים דרך הפכים הקטנים וההשוואה לימינו אנו את חווית ימי הקיבוץ הראשונים.

ניהול הבית נעשה מפתיחתו עד 2014  על ידי צפי סיוון שהעבירה את הלפיד לנילי בר סיני.

הנוסטלגיה פתוחה כל שבת בשעות: 13:00-14:00                               
או בתיאום עם נילי בר סיני - 8401        או תמר בן צבי-  8412

ארכיון בארי

כשהוותיקים התפנו מלהיות צעירים, חלוצים ושיוויוניים, הם הבינו שאת היצור ההיסטורי שהם הגו ובעיקר הגשימו צריך גם להנציח. כדי להבין מה קרה פה וכדי שהבאים אחריהם יכירו וילמדו את היומיום המיוחד והחד פעמי שבנו, שעבר ועובר כל הזמן שינויים ותמורות.כך הוקם הארכיון ונאספו בשקדנות מסמך למסמך ותמונה לתמונה. (רובן בשחור לבן שרק זכרון הותיקים יכול להפוך לצבעוני).
באיסוף החומר החל אברהם אופנהיים ז"ל והמשיכה מונה עופר. במשך שנים רבות מונה על הארכיון אהרון יצחקי שהעביר את השרביט לצפי סיוון ובוריס בר סיני.
ב-2014 קיבלה עליה נילי בר סיני את תפקיד האחראית ובהמשך מתוכננת להצטרף אליה תמר בן צבי. עם חילופי הדורות עובר מתוכנן הארכיון לעבור בתנופה מחודשת למימדים הוירטואליים של הזמן החדש.
מחשוב הארכיון החל ב- 2005- תחת ניצוחה של צפי סיוון נסרקו תכנים וכרטיסיות באופן שוטף. התמונות נסרקות מאז 2008 במבצע שקט, אך ענק בהיקפו על ידי עופר גתי . עשרות אלפי תמונות ממאגר התמונות הקיבוצי משנים 1939-2005 נסרקות על פי סדר כרונולוגי ויש סיכוי סביר שעם תום הפרויקט יימנו בו יותר ממאה אלף תמונות. חלקן מתפרסמות באופן שוטף בפייסבוק העדכני 'תמונות קיבוץ בארי'.
סרטים, יומונים, ומסמכי עבר שונים מתוכננים אף הם להיסרק וחלקם יועלה אף הוא בשנים הבאות לאווירו הצפוף של האינטרנט.